Herb PolskiBiuletyn informacji publicznejKontakt
Szukaj w serwisie
Biuletyn informacji publicznej
Krótko o szkole E-dziennik Rekrutacja gimnazjum Rekrutacja liceum Reytan na YouTube
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Filozofii
i Socjologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
Centrum Łowicka
Centrum Łowicka
Institution Sainte-Croix, Provins, Francja
Institution Sainte-Croix
Provins, Francja
Serwkom
Serwkom
Stowarzyszenie AbsolwentówWybitni AbsolwenciProfesor STEFANIA ŚWIATŁOWSKAProfesor IRENEUSZ GUGULSKIPożegnanie Antka Marczewskiego

Profesor IRENEUSZ GUGULSKI

Życiorys Profesora Ireneusza Gugulskiego - jednego z najwybitniejszych profesorów Reytana

Profesor Ireneusz Dobrosław Gugulski urodził się 24 czerwca 1935 roku we wsi Klecza Dolna pod Wadowicami.
Od 1941 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Kleczy, w 1952 r. ukończył Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, w latach 1952-56 studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W roku 1957 rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana pracował w latach 1961-1963 i 1969-1977.
W pierwszej połowie lat 70-tych przygotował (wraz z Bohdanem Cywińskim, Anną Radziwiłł, Adamem Stanowskim i Marią Wosiek) dla kardynała Karola Wojtyły opracowanie pt. „Humanistyka w szkole”.
W drugiej połowie lat 70-tych uczestniczył w konwersatoriach Towarzystwa Kursów Naukowych.
Wiosną 1977 roku podpisał wniosek o powołanie sejmowej komisji nadzwyczajnej do zbadania przebiegu protestów i represji wobec protestujących robotników w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. Został za to ukarany przeniesieniem do pracy w innej szkole(XXXIIILO im. Mikołaja Kopernika). 1 IX 1981 wrócił do Reytana.
W nocy 12/13 XII 1981 został internowany w areszcie śledczym w Białołęce; potem przeniesiony został do Jaworza, a następnie Darłówka, skąd zwolniono go w lipcu 1982 r.
W marcu 1982 został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych w związku z zarzutem o naruszenie ustawy, zgodnie z którą „nauczyciel powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny i w poszanowaniu konstytucji PRL jako państwa socjalistycznego”. W kwietniu tego roku postawiono mu także zarzuty dyscyplinarne; ich lista była długa, ale rozpatrywano tylko zarzut usiłowania przekazania z obozu internowanych w Jaworzu prywatnego listu pożegnalnego do uczniów – „Listu do moich maturzystów”. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Prezydencie m. st. Warszawy w czerwcu 1983 r. wymierzyła mu karę nagany z ostrzeżeniem.
W tych latach, Służba Bezpieczeństwa prowadziła przeciwko niemu sprawę o kryptonimie „Harcerz”.
Po 1982 r. przygotował dla Episkopatu Polski „Uwagi do programu nauczania języka polskiego”.
Od września 1983 r. miał wrócić do Reytana, ale przeniesiono go służbowo do liceum im. H. Kołłątaja; pracował w nim do 1986 r.
W latach 80-tych uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Nauczycieli prowadzonego przez o. Jacka Salija OP.
W roku 1986 otrzymał Dyplom Uznania od Komitetu Głównego Olimpiad Polonistycznych. Spośród jego uczniów, laureatami olimpiady polonistycznej zostali Jerzy Sosnowski (1981) i Michał Rusiecki (1982).
Do naszej szkoły wrócił dopiero we wrześniu 1989 r. Niestety, dalsze nauczanie uniemożliwiła mu wkrótce nieuleczalna choroba (nowotwór mózgu).

Zmarł 29 czerwca 1990 r. w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu w Laskach.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został w 2009 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2001 r. profesor Jerzy Axer otworzył w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego salę im. Ireneusza Gugulskiego.

O Profesorze Ireneuszu Gugulskim w WIKIPEDII - kliknij