Herb PolskiBiuletyn informacji publicznejKontakt
Szukaj w serwisie
Biuletyn informacji publicznej
Krótko o szkole E-dziennik Rekrutacja gimnazjum Rekrutacja liceum Reytan na YouTube
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Filozofii
i Socjologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
Centrum Łowicka
Centrum Łowicka
Institution Sainte-Croix, Provins, Francja
Institution Sainte-Croix
Provins, Francja
Serwkom
Serwkom
« Powrót do strony głównej

Aktualności: Rekrutacja - informacja o odwołaniu od decyzji Komisji.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypomina, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca 2019 roku rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum służy skarga do sądu administracyjnego.


Dodany 19. lipca 2019 przez: PG

« Powrót do strony głównej